TÜRKÇE PROGRAMI

TurkishFirst’te Türkçe öğretimi altı düzeyde gerçekleştirilir ve “basamaklı kur düzeni” adını verdiğimiz bir sistem içerisinde yer alan bu altı düzey şöyle sıralanır:


1- Temel Türkçe 1
2- Temel Türkçe 2
3- Orta Türkçe 1
4- Orta Türkçe 2
5- İleri Türkçe 1
6- İleri Türkçe 2

Buna göre bir öğrenci bir düzeyi başarıyla bitirdiğinde bir sonraki düzeye devam etme hakkı kazanır. Bütün bu dört düzeyi başarıyla bitiren öğrenci arzu ederse, Türk Dilini yazılı ve sözlü olarak kullanma becerilerini hem geniş, hem de derin bir biçimde geliştirmek ve Türkçe’nin kullanımıyla ilgili incelikleri daha iyi öğrenmek için “İleri Türkçe” adlı düzeyde kurs görebilir. Kurslarımızda TEMEL ve ORTA, düzeyleri bitiren öğrencilermiz Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sertifikalarını alırlar.

Temel Türkçe-1

Bu düzeyi bitiren öğrencimiz üç temel zamanları öğrenir ve rahatlıkla kullanabilir; ayrıca günlük basit konuşmaları zorlanmadan yapabilir, basit soru sorabilir ve sorulara cevap verebilir.

Temel Türkçe-2

Bu düzey sonunda öğrencilerimiz günlük konuşmalarda çok daha akıcı konuşabilirler. Bazı karmaşık yapıları kullanabilir ve bu yapılarla sorular sorabilirler ve bu tip sorulara cevap verebilirler.

Orta Türkçe-1

Bu düzeyden sonra öğrencilerimiz günlük konuşmalarda son derece akıcıdırlar. Bunun yanında daha zor ve karmaşık konularda konuşabilirler, yazabilirler. Sözlük yardımıyla da olsa gazete okuyabilirler.


Orta Türkçe-2

Bu düzeyi bitiren öğrencilerimiz, Türkçe’deki birçok karmaşık yapıyı öğrenirler ve bu yapıları kullanmaya başlarlar. Bu kurda derslerde küçük gazete haberleri incelenir. Öğrenci zor konularda da oldukça rahat bir şekilde konuşabilir, tartışabilir. Bu düzeyde öğrencilerimiz Türkçe’deki bütün zamanları öğrenirler ve kullanmaya başlarlar. Her öğrenci en az bir kez evde hazırladığı bir konuyu sınıfta öğretmen gibi sunar. Bu kurda konuları daha zor olan gazete ve dergi metinleri derste incelenir. Bu metinlerdeki konular hakkında tartışılır. Kur sonunda öğrencinin konuşması her bakımdan oldukça akıcı ve ileri bir seviyeye gelir.
Kur sonunda yapılan sınavı başaran öğrencilerimiz sertifikalarını alırlar.

İleri Türkçe-1

Bu düzeyi bitiren öğrencilerimiz her türlü konuda son derece akıcı konuşabilir. Yine her türlü konuda fikir ve düşüncelerini kompozisyon kuralları çerçevesinde yazabilirler. Bu kurda gazete ve dergilerden alınan haber ve makalelerin yanı sıra, kısa hikayeler de işlenir. 

İleri Türkçe-2

Bu düzeyde öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik bir program izlenmektedir. Bu düzeye katılan öğrencinin Türk Dili’ni yazılı ve sözlü olarak kullanma becerileri hem geniş, hem de derin bir biçimde geliştirilir ve Türkçe’nin kullanımıyla ilgili incelikleri öğretilir. Derslerde konuşmaya ve tartışmaya büyük yer ayrılır